Evidencebased Technology as

Trening som medisin

Vår Visjon

Vi ønsker å bidra til øket livskvalitet for enkeltmennesker og lavere helsemessige utgifter for samfunnet. Vi ønsker å bidra til redusert medisinbruk, samt forebygge sykdom og tap av funksjon. Dette skal skje gjennom utvikling av grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Vi utfordrer i større grad enn andre aktører innen helsesektoren det enkelte individ, og vi legger til rette for at enkeltmennesket selv over tid kan bidra aktivt i forhold til å bedre sin helsemessige situasjon, både fysisk og psykisk

Vår Misjon

EviBase setter fysiologisk forskning direkte ut i klinisk praksis gjennom treningsklinikker, og følger systematisk opp klienter/pasienter over lang tid. Vi initierer og legger til rette for forskning og informasjonsbearbeiding med sikte på å få fysisk trening høyere på listen over godkjente  og støtteberettigede behandlingsformer for en rekke lidelser. Vi bygger systemer for samling og systematisering av data som skal brukes til kontinuerlig evaluering og forbedring. EviBase utvikler et økosystem og en teknologisk plattform for å koble sammen informasjonsflyten mellom lege, pasient og terapeut/treningsklinikk, samt system for kontinuerlig motivasjon og informasjon til pasient/medlem. Dette «glade budskapet» distribueres gjennom et nettverk av samarbeidende leger og behandlere, egne treningsklinikker og sertifiserte samarbeidende aktører

Menneskene

Hans- Jacob
Dr.

Hans Jacob Gravdal

Nils-Kähler
Dr.

Nils Kähler

Dr.

Kristin Henden

Dr.

Michael Balke

Dr.

Bård Nome

Dr.

Mikkel Holstad

Per-Thomas-Mørk
Naprapat / Trener

Per Thomas Mørk

Aleksander-Treidene
Naprapat / Trener

Aleksander Treidene

Daglig leder

Kine Gullksen

Styreleder

Hans Erik Tofte

Jan-Hoff
Professor NTNU

Jan Hoff

Våre samarbeids partnere

Evidenced baserte trenings metoder som gjør deg frisk krever et godt og viktig samspill mellom Teamet i Sandefjord, deg som bruker, treningsutstyret og teknologien.

 

innovasjon-norge

«Evidencebased Treningsklinikk Sandefjord AS har fått god støtte fra Innovasjon Norge i etableringsfasen, og Kommersialiseringstilskuddet har vært en viktig forutsetning for at vi har fått realisere vår visjon om Trening som Medisin. Vi har kommet langt, men mye arbeid gjenstår.»

Har du lyst til å bli medlem

Se de ulike medlemskapene våre her